Witamy na 4fm.pl

4fm.pl jest prywatną domeną, do której należy kilka stron tematycznych. Opisy oraz linki do nich znajdują się w zakładce "Websites". Obecnie wszystkie strony mają charakter niekomercyjny i są odzwierciedleniem zainteresowań i pasji ich autora. Pomimo, że strony te mają wyłącznie charakter hobbystyczny, mają określone cele dla których powstały. Choć każda z nich dotyczy odmiennej tematyki zamiarem autora jest, aby wnosiły one nową i wartościową treść do Internetu i przyczyniały się do popularyzacji użytecznej wiedzy. Strony są stale rozbudowywane Wszystkie spostrzeżenia odnośnie treści i funkcjonalności stron należących do domeny 4fm.pl można kierować na podany w zakładce "Contact" adres mailowy. Za wszystkie nadesłane konstruktywne uwagi będę bardzo wdzięczny.
Autor

Welcome to 4fm.pl

4fm.pl is a private domain, which contains several themed websites. Descriptions and links to all of them can be found on "Websites" tab. Currently, all parties are non-commercial and reflect the interests and passions of their author. Despite the fact that these pages are purely hobby, have specific goals for which they are built. Although each of them covers a different topic intention of the author is that they claimed a new and valuable content to the Internet and contribute to the spread of useful knowledge. The pages are constantly expanded. All observations on the content and functionality of the pages that belong to a domain 4fm.pl can be sent to the address given in the "Contact" tab. For all of your constructive comments I would be very grateful.
Author